ข้อมูลการติดต่อ :
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
เลขที่ 3/1 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054-511214 โทรสาร 054-511390
E-mail : ag_phrae@hotmail.com
พิกัดที่ตั้งสำนักงาน : 18.13375183684357, 100.14556720713533