สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

* แบบรายงานประจำเดือนตุลาคม-2561 คลิ๊ก
* แบบรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน-2561 คลิ๊ก
* แบบรายงานประจำเดือนธันวาคม-2561 คลิ๊ก
* แบบรายงานประจำเดือนมกราคม-2562 คลิ๊ก
* แบบรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์-2562 คลิ๊ก
* แบบรายงานประจำเดือนมีนาคม-2562 คลิ๊ก
* แบบรายงานประจำเดือนเมษายน-2562 คลิ๊ก
*แบบรายงานประจำเดือนพฤษภาคม-2562 คลิ๊ก
*แบบรายงานประจำเดือนมิถุนายน-2562 คลิ๊ก
*แบบรายงานประจำเดือนกรกฎาคม-2562 คลิ๊ก
*แบบรายงานประจำเดือนกันยายน-2562 คลิ๊ก
*แบบรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน-2562 คลิ๊ก
*แบบรายงานประจำเดือนธันวาคม-2562 คลิ๊ก