webs counters16 ม.ค.63 ประชุมเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ย้ำการดำเนินงาน ศพก. ฐานเรียนรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
ที่แท้จริง

16 ม.ค 2563 เกษตรแพร่
ร่วมประชุมคณะกรรมการ
กำกับดูแลการดำเนิน
การบริหารจัดการมันสำปะหลัง
ระดับจังหวัด
จังหวัดแพร่

17 ม.ค. 2563 เกษตรแพร่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2563

ประชาสัมพันธ์ราคาเกณฑ์
กลางอ้างอิงและการชดเชย
ส่วนต่างราคาตามโครงการ
ประกันรายได้เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1
(งวดที่ 11)

<<<<<<<<<<<<<<<ประมวลภาพกิจกรรม คลิกชมได้ที่นี่ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 3 ครอบครัว สำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/06/62 ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 << คลิกดูรายละเอียด
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 3 ครอบครัว สำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง
ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/06/62 
<<คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าใช้บริการเน็ตไร้สายรายเดือนสำหรับใช้คู่กับเครื่อง Tabletโดยวิธีเฉพาะเจาะจง <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำเอกสารการอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมทางเลือก
โดยวิธีเฉพราะเจาะจง 
<<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง<< คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง << คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง << คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตร โดยวิธีเฉพราะเจาะจง << คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรโดยวิธีเจาะจง << คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนเกษตรกรให้เฝ้าระวังด้วงงวงกัดใบมะม่วง (27/12/62) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนเฝ้าระวังเพลี้ยไปทุเรียน (27/12/62) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนเฝ้าระวังเพลี้ยไฟพริกระบาด (27/12/62) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนเฝ้าระวังโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง (27/12/62) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนการระบาดของโรคไหม้คอรวงของข้าว (26/11/62) คลิกดูรายละเอียด
**แจ้งเกษตรกรผู้ที่ปลูกพืชฤดูแล้งให้คำนึงถึงปริมาณน้ำที่จะใช้ในการเพาะปลูก <25/11/2562>  คลิกดูรายละเอียด
** เฝ้าระวังด้วงหนวดยาวอ้อยและหนอนกออ้อยระบาด <19/11/2562> คลิกดูรายละเอียด
** เฝ้าระวังไรแดงแอฟริกันระบาดในสวนส้ม <11/11/2562> คลิกดูรายละเอียด
** เตือนการระบาดของโรคไหม้ในข้าว <5/11/2562> คลิกดูรายละเอียด
** เตือนการระบาดของโรคลำต้นจุดสีน้ำตาลและผลเน่าของแก้วมังกร <31/10/2562> คลิกดูรายละเอียด
** เฝ้าระวังการเกิดโรคราสนิมขาวระบาดในผักบุ้งจีน <29/10/2562> คลิกดูรายละเอียด
** เฝ้าระวังการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน <28/10/2562> คลิกดูรายละเอียด
** แจ้งเตือนการระบาดโรคแคงเกอร์ในมะนาวและพืชตระกูลส้ม <27/10/2562> คลิกดูรายละเอียด

วิธีกำจัดแมลงวันทองในสวนไม้ผล
รวม 12 สูตรเด็ด กับเคล็ดวิธีการใช้ฮอร์โมนไข่ให้ประสบความสำเร็จ
เทคนิคการปลูกเพกาไม่ต้องใช้ไม้สอยยาวๆ

 

1
นายสมมารถ สยมภาค
เกษตรจังหวัดแพร่QR CODE  scan รับรู้ข่าวสาร กบข.

 

 

.