วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นางจุฬารัตน์ นุ่มนิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ และนายมนู กาญจนะ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ส้มเขียวหวาน อำเภอวังชิ้น เข้าพบนายประภาส สานอูป หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และ นายภานุพงศ์ สิงห์คำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เพื่อหารือเรื่องการผลิตส้มเขียวหวานให้ได้คุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งผลผลิตให้กับบริษัท เลมอนฟาร์ม จำกัด ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่