ประกาศเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

 

* ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
* ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1
กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
* ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ปรับเปลี่ยนเวลาสอบการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัด สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

*ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน(ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่)
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
*ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่) ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใหม่!!!!!!