Image Map

content slider


PHRAE DOAE EVENT

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่ร่วมลงนามถวายพระพร 12 ส.ค. 57
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 13-08-2014
งานส่งเสริมการทำนาในโรงเรียนและคืนความสุขให้ชาวนา
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 นางปราณี สุวรรณชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวสุธีรา สถาป... อ่านต่อ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร | 08-08-2014
จังหวัดแพร่จัดอบรมการถ่ายทอดเทคโนการผลิตข้าว
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ให้อา... อ่านต่อ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต | 07-08-2014
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ทีมนิเทศที่ 1 นิเทศงาน อ.สูงเม่น
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 นายฉลอง เพชรศักดา หัวหน้ากลุ่มทีมนิเทศที่ 1 นำทีมนิเทศงาน อ.สูงเม่น ประจำเดือนสิง... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 06-08-2014
ทีม 4 ติดตามนิเทศงาน อ.เมืองแพร่
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 นายสมควร ชายะกุล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ หัวหน้าทีมติดตามนิ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 06-08-2014
เกษตรแพร่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพริกปลอดภัย
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557 นายสมควร ชายะกุล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วย นางสาวนงเยาว์ แก้ววิเศษ นักวิช... อ่านต่อ
กลุ่มอารักขาพืช | 04-08-2014
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พริกปลอดภัย อ.หนองม่วงไข่ ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 นายสมควร ชายะกุล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมคณะ ลงพื้นที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 04-08-2014
ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม 2557
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จัดประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 10/2557 ณ ห้องประช... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 31-07-2014
ข่าวกิจกรรมสำนักงานเกษตรอำเภอ
คณะกรรมการประกวดเกษตรกรปราดเปรื่องด้านการผลิตข้าว....ตรวจเยี่ยมในพื้นที่
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายประภาส สานอูป เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ มอบหมายให้ นายสงกรานต์ เรียนใจดี นักวิชา... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 15-08-2014
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนข้าว หมู่ 10 ต.เตาปูน
วันที่ 9 สิงหาคม 2557 นางสุขหทัย ศรีธรรมมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกชี้แจงการขึ้นทะเบียนข้าวน... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 12-08-2014
ตลาดพืชผัก
8 สค.57 งานตลาดนัดขายผักปลอดสารพิษ โดยชมรมคนรักสุขภาพชุมชนบ้านกลาง ซอยข้างโรงเรียนชุมชนบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ โ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 12-08-2014
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและทำความเข้าใจในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 นายสนอง เกยงค์ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอสอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลย... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 12-08-2014
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนบ้านหัวเมือง
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 นายสนอง เกยงค์ รักษราชการแทนเกษตรอำเภอสอง ได้มอบหมายให้นายรุติวสันต์ ส่างสวัสดิ์ นักวิชา... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 12-08-2014
งานส่งเสริมทำนาในโรงเรียน
วันที่ 6 สิงหาคม 2557 นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานงานส่งเสริมการทำนาในโรงเรียน สถ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 12-08-2014
อำเภอหนองม่วงไข่ ... การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2557/58
นายประภาส สานอูป เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ ชี้แจงการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2557/58 ให้กับกำนัน-ผู้ใหญ่... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 08-08-2014
อำเภอหนองม่วงไข่ ....อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 นายประภาส สานอูป เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 08-08-2014
QR Code สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่