Image Map

content slider


PHRAE DOAE EVENT

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2558
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จัดประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือน ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 29-01-2015
ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2558
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จัดประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือนครั้งที่ 4/2558 ณ ห... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 29-01-2015
มอบพัสดุโครงการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตส้มเขียวหวาน อ.วังชิ้น
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 นายพจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอวังชิ้น เป็นประธานการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตส้มเ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 29-01-2015
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร "แม่ญิงวังหลวง" เข้าประกวดระดับประเทศ ปี 2558
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 คณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2558 นำโดย นางจุฑาพร ศรี... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 28-01-2015
แพร่เปิดศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบผลไม้ด้วยไอน้ำเพื่อการส่งออก
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 นายประภาส สานอูป หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ร่วม... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 23-01-2015
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1 อำเภอเด่นชัย
วันที่ 22 มกราคม 2558 นายฉลอง เพชรศักดา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ตัวแทนเกษตรจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 22-01-2015
เกษตรแพร่ร่วมเดินรณรงค์หยุดเผา ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 นายสมควร ชายะกุล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และนายประภาส สานอูป หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมแ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 22-01-2015
อบรมผู้นำโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นประธานการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 22-01-2015
ข่าวกิจกรรมสำนักงานเกษตรอำเภอ
เกษตรอำเภอสองติดตามการผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทือง
วันที่ 15 มกราคม 2558 นายประดิษฐ์ สลีหล้า เกษตรอำเภอสอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ติดตาม... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 15-01-2015
อบรมอาสาสมัครเกษตรเพื่อพัฒนาเป็นSmart Farmer
วันที่ 15 มกราคม 2558 นายประดิษฐ์ สลีหล้า เกษตรอำเภอสอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเวท... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 15-01-2015
ตรวจแปลงยางพารา ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
วันที่ 13 มกราคม 2558 นายประดิษฐ์ สลีหล้า เกษตรอำเภอสอง มอบหมายให้นางวราลักษณ์ คำนวน เจ้าพนักงานการเกษตร... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 14-01-2015
กิจกรรม 5ส ปรับปรุงสำนักงาน
นายประดิษฐ์ สลีหล้า เกษตรอำเภอสอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสอง จัดกิจกรรม 5ส บริเ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 14-01-2015
เกษตรอำเภอสองประชุมประจำเดือนมกราคม 2558
นายประดิษฐ์ สลีหล้า เกษตรอำเภอสอง ประชุมประจำเดือน(DM)ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสอง จังหวัด... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 14-01-2015
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดโครงการสร้างทำนบกระสอบทรายลำน้ำยม
นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการก่อสร้างทำนบกระสอบทรายลำน้ำยม เพื่อป... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 27-12-2014
เกษตรอำเภอสองให้ความรู้การกำจัดแมลงวันทองในพริก
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 นายประดิษฐ์ สลีหล้า เกษตรอำเภอสอง พร้อมด้วยนายรุติวสันต์ ส่างสว... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 12-12-2014
กรมส่งเสริมการเกษตร..ตรวจราชการอำเภอหนองม่วงไข่
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย พร้อมค... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 24-09-2014
QR Code สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่