PHRAE DOAE EVENT

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
ประชุมเตรียมพร้อมงานรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตข้าว
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่จัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อม จัดงาน “รณรงค์การลดต... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 22-07-2014
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 นายธนากร อึ้งจิตไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่ง... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 22-07-2014
เกษตรแพร่ ร่วมงาน Meet the Press & Friends
เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ร่วมออกนิทรรศการเวทีส่งเสริมการเกษตร Meet the Press & F... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 18-07-2014
เกษตรจังหวัดแพร่ร่วมโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี
นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ นำทีมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ร่วมปลูกป่าประชาอาสา ในโค... อ่านต่อ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต | 16-07-2014
ทีม 4 ติดตามนิเทศงาน อ.สอง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 นายสมควร ชายะกุล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ หัวหน้าทีมติดตามนิ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 13-07-2014
ศึกษาดูงานหมู่บ้านหนองเฒ่า หมู่บ้านสายใยรักต้นแบบ  ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ นำคณะกรรมการหมู่บ้านต้นห้า หมู่ที่ 8 ต.ป่าแมต อ.เม... อ่านต่อ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร | 09-07-2014
เกษตรจังหวัดให้สัมภาษณ์เรื่องการลดการใช้สารเคมีในการปลุกข้าวโพดบนพื้นที่สูง
นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ ให้สัมภาษณ์เรื่องการลดการใช้สารเคมีในการปลุกข้าวโพดบนพื้นที่สูง ทาง T... อ่านต่อ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร | 08-07-2014
จังหวัดแพร่ จัดเวที “เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดพริก จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2”
เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ได้จัดอบรมและจัดเวทีเสวนาเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดพริก จังห... อ่านต่อ
กลุ่มอารักขาพืช | 06-07-2014
ข่าวกิจกรรมสำนักงานเกษตรอำเภอ

ยังไม่มีรายการใด ๆ